საუკეთესოები

ყველაზე ბევრი გაყიდული პროდუქტის სია
# პროდუქციის კოდი პროდუქციის სახელი შეკვეთის ჩამონათვალი
სია წევრთა ყველაზე ბევრი შემკვეთის
# გაწევრიანებულის ნომერი გაწევრიანებულის სახელი პროვინცია
წევრი რომელმაც დააგროვა ყველაზე ბევრი ქულა.
# გაწევრიანებულის ნომერი გაწევრიანებულის სახელი პროვინცია ქულა
14478685 ANNA ELİAZOVA TIBLIS 11,750
21659510 LEILI AKHVERDIEVA 8,280
31584596 GIUNEL IUSUBOVA 0,000
41669555 JEIKHUNA ALIEVA 0,000
51590201 DIANA JANAŞVILI 0,000
64228242 NAILA NASIBOVA RUSTAVI 0,000