საუკეთესოები

ყველაზე ბევრი გაყიდული პროდუქტის სია
# პროდუქციის კოდი პროდუქციის სახელი შეკვეთის ჩამონათვალი
სია წევრთა ყველაზე ბევრი შემკვეთის
# გაწევრიანებულის ნომერი გაწევრიანებულის სახელი პროვინცია
წევრი რომელმაც დააგროვა ყველაზე ბევრი ქულა.
# გაწევრიანებულის ნომერი გაწევრიანებულის სახელი პროვინცია ქულა
11533066 ELENA POLYVIANA 17,290
21904621 EMIL ASIROVI 0,000
31588720 SABİNA ALİİEVA MARNEULI 0,000
41669555 JEIKHUNA ALIEVA 0,000
51584596 GIUNEL IUSUBOVA 0,000
61659510 LEILI AKHVERDIEVA 0,000
71590201 DIANA JANAŞVILI 0,000
82248445 GABIL AKHMEDOV MARNEULI 0,000
92110579 EVGENIYA SHAYDUROVA BATUM 0,000
102445749 NATELA ISMAILOVA TIBLIS 0,000