განათების ტექსტი კომპანიის ტელეფონზე გაკეთებული ინტერვიუს ჩაწერის შესახებ

 

 ეს განმარტებითი ტექსტი მომზადებულია Ersag-ის ორგანიზაცია Cleaning Cosmetics Products PAZARLAMA SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, როგორც მონაცემთა მაკონტროლებელი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის მე-10 მუხლის ფარგლებში.

 

 

 

 Ersag Organization დასუფთავების კოსმეტიკური პროდუქტები PAZARLAMA SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ სატელეფონო ზარები, რომლებიც განხორციელებულია კომპანიის ტელეფონით;

 

 - მისი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა,

 

 - განახორციელოს მოთხოვნები და საჩივრები,

 

 - შეძლოს მისი მტკიცებულებად გამოყენება დავების დროს

 

 

 

 ამ მიზნით კეთდება აუდიოჩანაწერები და ჩაწერის პროცესს ზედამხედველობს ტექნოლოგიების განვითარების განყოფილება, ხოლო ჩანაწერებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ ავტორიზებული პირების კომპიუტერებიდან.  ყველა საჭირო ტექნიკური ღონისძიება მიღებულია მონაცემების დასაცავად.

 

 მოცემული პერსონალური მონაცემები მუშავდება ავტომატურად, კანონის მე-5 მუხლში მითითებული სამართლებრივი მიზეზის საფუძველზე, რადგან „მონაცემთა დამუშავება სავალდებულოა მონაცემთა მაკონტროლებლის ლეგიტიმური ინტერესებისთვის, იმ პირობით, რომ ის  არ დააზიანებს მონაცემთა ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებას.

 

 აღნიშნული პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს სასამართლო ორგანოებს ან შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს მოთხოვნის საფუძველზე, სამართლებრივი დავების გადაწყვეტის მიზნით ან შესაბამისი კანონმდებლობის შესაბამისად.

თქვენი მოთხოვნები კანონის „მონაცემთა სუბიექტის უფლებების მარეგულირებელი“ მე-11 მუხლის ფარგლებში „მონაცემთა მაკონტროლებელთან მიმართვის პროცედურებისა და პრინციპების შესახებ კომუნიკეს“ შესაბამისად, განაცხადის ფორმის შევსებითა და ხელმოწერით, რომელიც ხელმისაწვდომია ქ. კომპანიის ვებსაიტზე, პირადად თქვენი ვინაობის დადასტურებით ან ნოტარიუსის მეშვეობით, . შეგიძლიათ წერილობით მიაწოდოთ/აცნობოთ კვლევის ობიექტს ექვსი  მისამართით, ან შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ჩვენს კომპანიაში თქვენი წევრობის დამადასტურებელი ელექტრონული ფოსტით ან თქვენი რეგისტრირებული ელექტრონული ფოსტის (KEP) მისამართი.  თქვენი მოთხოვნის ბუნებიდან გამომდინარე, თქვენი განაცხადები დასრულდება უფასოდ, რაც შეიძლება მალე და არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში.  თუმცა, თუ ტრანზაქცია მოითხოვს დამატებით ხარჯს, შესაძლოა დაგერიცხოთ საკომისიო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საბჭოს მიერ განსაზღვრული ტარიფის მიხედვით.  თუ განაცხადებზე პასუხები აღემატება 10 (ათ) გვერდს, დამუშავების საფასური იქნება 1.00 (ერთი) TL თითოეული გვერდისთვის.  თუ პასუხი მოთხოვნილია ჩამწერ მედიაში, როგორიცაა CD, ფლეშ მეხსიერება, გადაიხდება გადასახადი მოთხოვნილი ჩამწერი საშუალების ღირებულების მიხედვით.